Center for Cybersikkerhed har udgivet en ny trussels vurdering

Hovedvurdering

Spionage mod offentlige myndigheder og private virksomheder udgør fortsat den alvorligste cybertrussel mod Danmark og danske interesser. Spionagen udføres primært af statslige og statsstøttede grupper. Gennem de seneste år er omfanget af cyberspionage mod Danmark steget betydeligt, og gruppernes metoder og teknikker er blevet mere avancerede.

Truslen fra cyberspionage mod danske myndigheder og private virksomheder er MEGET HØJ.

Samlet set er cyberkriminalitet stigende i omfang og kompleksitet, og det rammer både myndigheder og alle typer private virksomheder. Særligt mindre virksomheder, som også er økonomisk sårbare, kan blive truet på sin eksistens af cyberkriminalitet. Der er konstant opdaterede teknologiske værktøjer tilgængelige og stor villighed til at anvende dem i kriminelle miljøer.

Truslen fra cyberkriminalitet mod danske myndigheder og private virksomheder er MEGET HØJ.

Uagtet den nemme adgang til værktøjer og dermed kapacitet på internettet ses der ikke mange alvorlige eksempler på Cyberaktivisme mod danske myndigheder og private virksomheder. Der er dog både kapacitet og en generel hensigt om at angribe myndigheder og virksomheder, der opfattes som modstandere. Hvis en myndighed eller virksomhed påkalder sig hacktivisters opmærksomhed, kan truslen uden varsel stige til høj eller meget høj.

Truslen fra cyberaktivisme mod danske myndigheder og private virksomheder er MIDDEL.

I yderste konsekvens kan cyberterror medføre tab af liv og ødelæggelse af ejendom eller omfattende finansielle tab, som kan få samfundsmæssige konsekvenser for Danmark.

Trusselsvurderingsenheden vurderer, at særligt militante, islamistiske grupper som ISIL over tid vil tilegne sig cyberkapaciteter med henblik på at kunne gennemføre skadevoldende angreb, men at de aktuelt kun har ringe kapacitet til at gennemføre deciderede terrorangreb gennem internettet.

Truslen fra cyberterror mod myndigheder og private virksomheder er LAV.

Samlet vurdering for Trussel & Niveau

  • Truslen fra cyberspionage  Meget høj
  • Truslen fra cyberkriminalitet Meget høj
  • Truslen fra cyberaktivisme  Middel
  • Truslen fra cyberterror  Lav

Læs den fulde vurdering hos Center For Cybersikkerhed