Nye regler for ansættelsesklausuler pr. 1. januar 2016

I december 2015 vedtog Folketinget en ny lov om ansættelsesklausuler. Loven ændrer klausullovgivningen væsentligt og gælder for alle klausuler, der bliver indgået efter den 1. januar 2016.

Se mere hos DJØF