Interim Management: Empowering Danish Businesses with Agility and Expertise

Interim management has emerged as a strategic solution for Danish businesses, offering them flexibility, specialized expertise, and rapid problem-solving capabilities. In a dynamic and competitive business landscape, Danish organizations are turning to interim managers to navigate critical transitions, execute complex projects, and drive organizational growth. This article delves into the concept of interim management in […]

Ny kunde

Så blev der lavet aftale med en ny kunde til i dag. Det er tre på stribe. Energirådgivning er virkeligt noget som hjælper kunden. Der er penge at spare på elregningen, hjælp til en god plan for optimering af infrastrukturen, certificering af energiregnskabet og tilskud til at føre planerne ud i livet.. Gå ikke glip […]